?

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ห้าดาวเคมีภัณฑ์ ... ติดตามรับฟัง สถานีวิทยุ ห้าดาวเรดิโอ 89.25 MHz แล้ว 99.25 MHz ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง หน้าแรก สาระน่ารู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย
?
?
?
SCAN ME

QR-CODE
ราคาน้ำมันวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวาน33
mod_vvisit_counterสัปดาห์69
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว335
mod_vvisit_counterเดือนนี้1533
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1871
mod_vvisit_counterรวม488326

We have: 4 guests online
IP:: 18.206.16.123
Today: ก.ย. 23, 2019

pui-basic

pui-content

ปุ๋ย หมายถึง อนินทรีย์สาร ( Inorganic ) หรือ อินทรีย์สาร ( Organic ) ซึ่งได้จากธรรมชาติ
หรือการสังเคราะห์เป็นสารที่ให้ธาตุอาหารในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
ปุ๋ยอินทรีย์ ( Organic fertilizers )
ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือ ปุ๋ยเคมี  ( Inorganic fertilizers )

ปุ๋ยอินทรีย์ ( Organic fertilizers ) หมายถึง  ปุ๋ยที่ได้จากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธี
ทำให้ชื้น สับ หมัก ร่อน หรือวิธีการอื่น ๆ เช่นปุ๋ยคอก ( ได้จากมูลสัตว์ )ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยจากขยะมูลฝอย และกากเมล็ดพืชหรือกระดูกสัตว์
ปุ๋ยอนินทรีย์ ( Inorganic fertilizers ) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากอนินทรีย์สาร รวมถึงปุ๋ยเชิงเดียว
ปุ๋ยเชิงผสม และเชิงประกอบ ปุ๋ยอนินทรีย์  ได้แก่แอมโมเนียซัลเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด์ ต่อมาได้มีการสังเคราะห์เป็นยูเรียและแคลเซียมไซยานาไมด์หรือที่รู้จักและ เรียกโดยทั่วไปว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือปุ๋ยเคมีนั่นเอง และเกษตรกรมักจะเรียกว่า ปุ๋ยสูตร เช่น 18-46-0 ( DAP) 12-52-0 ( MAP ) 16-16-16 , 15-15-15 ,
16-20-0 เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกเอกสารคำแนะนำมาตรฐานทางวิชาการของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยแร่ธาตุธรรมชาติ ( พ.ศ.2544 ) ได้ให้คำจำกัดความคำว่า ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ และ ปุ๋ยแร่ธาตุธรรมชาติ ดังนี้
1. ปุ๋ยอินทรีย์ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทำมาจากสับ บด หมัก ร่อน หรือทำมาจาก วัตถุ อินทรีย์ และไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและชีวภาพ
1.1  ปุ๋ยหมัก  หมายความว่า  ปุ๋ยที่ได้จากวัตถุอินทรีย์  ซึ่งด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้น  สับ  บด  ร่อน  โดยผ่านกรรมวิธีอย่างสมบูรณ์
1.2  ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแร่ธาตุธรรมชาติ  หมายความว่า  ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุ ธรรมชาติ เช่น โดโลไมท์  แร่เพอร์ไลท์  ซีโอไลท์  เป็นต้น
1.3  ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  หมายความว่า ปุ๋ยน้ำที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ หรือรวมทั้งพืชและสัตว์
1.4  ปุ๋ยคอก  หมายความว่า  ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้จากมูลและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์
1.5  ปุ๋ยดินดำ  หมายความว่า  ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้จากมูลและสิ่งขับถ่ายของมนุษย์
1.6  หัวเชื้อจุลินทรีย์  สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์  หมายถึง  จุลินทรีย์ที่มีจำนวนเซลล์ต่อหน่วยสูง
ซึ่งถูกเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์

2.  ปุ๋ยชีวภาพ หมายความว่า  ปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมาใช้ในการปรับปรุง บำรุงดินทางชีวภาพ  ทางกายภาพ  และทางชีวเคมีและให้ความหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์

3. ปุ๋ยแร่ธรรมชาติ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการนำแร่ธาตุที่มีในธรรมชาติ เช่น โดโลไมท์  ซีโอไลท์  เพอร์ไลท์  เป็นต้น  ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปเม็ดหรือผง เพื่อใช้ในการปรับปรุงดินและเพิ่มแร่ธาตุอาหารพืชแก่ดิน

ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ถ้าเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำในการปรับปรุงบำรุงดินจะก่อให้เกิดผลดีคือ
1. จะช่วยปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินให้โปร่ง และร่วนซุยดีขึ้นทำให้ดินสามารถอุ้มน้ำ 
และถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโต  ดูดน้ำ และธาตุ อาหาร ในดินได้เต็มประสิทธิภาพ
2. ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ ถึงแม้จะน้อย แต่จะมีครบธาตุอีกทั้งจะค่อยๆ ปลดปล่อยให้พืช ได้ประโยชน์  ถึงแม้ใส่เป็นจำนวนมาก ก็จะไม่สูญสิ้นเสียไปอย่างรวดเร็ว
3. จะส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีที่ใช้ร่วมด้วยเป็น ประโยชน์แก่พืชเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริม ให้จุลชีวะในดิน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ดิน และพืชได้ดีขึ้น

การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ
เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยให้ได้ผลดีที่สุดนั้น  จะต้องรู้สิ่งสำคัญ 3 ประการ คือ
1. รู้จักดิน และพืชที่ปลูก
2. รู้จักปุ๋ย
3. รู้จักวิธีใช้ปุ๋ย

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี คือวิธีที่ถูกต้อง
การใช้ปุ๋ยปรับปรุงดินที่ถูกต้องนั้นเกษตรกรควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ย เคมีให้เหมาะสม กล่าวคือ ควรใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มแร่ธาตุอาหารพืชในดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ ปรับปรุงดินโปร่ง  และร่วนซุย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พืชดูดกินธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีให้ใช้น้อยลงไป ด้วย นั่นคือปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์มีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมร่วมกันในการปรับปรุงดิน มากกว่า ที่จะเป็นคู่แข่ง ที่เกษตรกรจะต้องตัดสินใจเลือกเอาการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เพียง อย่างเดียวอย่างที่คนบางกลุ่มเข้าใจ วิธีที่ถูกต้องนั้นควรใช้ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ ให้พอเหมาะพอดี

เปรียบเทียบอัตราการใช้

ใช้ปุ๋ยเคมี

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ + เคมี

ผลที่ได้รับ

ฤดูกาลที่ 1

เคมี + เคม

ฤดูกาลที่1

เคมี + อินทรีย์

- ค่าใช้จ่ายปุ๋ยลดลง 25 %

- พืชได้รับธาตุอาหารหลัก,รอง ครบถ้วน

- ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

- ผลผลิตเท่่าเดิมหรือสูงกว่า

ฤดูกาลที่ 2

เคมี + เคมี + เคมี

ฤดูกาลที่ 2

เคมี + อินทรีย์ + อินทรีย์

- ค่าใช้จ่ายปุ๋ยลดลง 33 %

- พืชได้รับธาตุอาหารหลัก,รอง ครบถ้วน

- ปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

- ผลผลิตเท่าเดิมหรือสูงกว่า

 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
ลิ้งต์การเกษตร

allproduct-footer

iso14001